Producenci
Promocje
HOLOGRAMOWA złota unikatowa torba na ramię z naturalnej skóry
HOLOGRAMOWA złota unikatowa torba na ramię z naturalnej skóry

95,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł
szt.
SZARO-ZIELONA LISTONOSZKA skórzana
SZARO-ZIELONA LISTONOSZKA skórzana

47,50 zł

Cena regularna: 95,00 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.
JESIENNE Masywne korale drewniane, okazały naszyjnik z koralików
JESIENNE Masywne korale drewniane, okazały naszyjnik z koralików

78,00 zł

Cena regularna: 130,00 zł

Najniższa cena: 130,00 zł
szt.
TROPIKALNE Masywne korale drewniane, okazały naszyjnik z koralików
TROPIKALNE Masywne korale drewniane, okazały naszyjnik z koralików

78,00 zł

Cena regularna: 130,00 zł

Najniższa cena: 130,00 zł
szt.
Kopertówka skórzana, mała pomarańczowa torebka na ramię
Kopertówka skórzana, mała pomarańczowa torebka na ramię

42,50 zł

Cena regularna: 85,00 zł

Najniższa cena: 85,00 zł
szt.
Kopertówka skórzana, mała zielona torebka na ramię
Kopertówka skórzana, mała zielona torebka na ramię

42,50 zł

Cena regularna: 85,00 zł

Najniższa cena: 85,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.decor-house.com.pl
obowiązujący od dnia 01 września 2022 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sprzedawcą oraz właścicielem sklepu internetowego www.decor-house.com.pl jest firma:

Pracownia Rękodzieła Barańscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaborze 37, 32-090 Zaborze, NIP 682-1799-007, REGON 522674473, KRS 0000984572, zwana dalej Sprzedawcą.

1.2. Regulamin sklepu dostępny pod adresem www.decor-house.com.pl (zwanym dalej Sklepem) reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia składać można przez stronę internetową  www.decor-house.com.pl , a także bezpośrednio pod numerem telefonu  +48 508-358-668, lub mailowo pracowniarb@op.pl .

1.4. Każda osoba odwiedzająca Sklep, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą oraz spełniająca warunki określone w pkt. 1.6, zwana dalej Klientem, może dokonać zakupu produktu na zasadach określonych w Regulaminie.

1.5. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, do skuteczności zawarcia umowy i realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

1.6.1 Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne.

Klient oświadcza, że:

a)     jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

b)     umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

c)     akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

d)     wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6.2 Klient nie jest uprawniony do:

a)     zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b)     zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

1.6.3 Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a)     z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)     zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c)     naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d)     umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e)     naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f)      naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

1.6.4 W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

1.6.5  Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedawcę wszelkich informacji nie stanowiących danych osobowych, zamieszczonych przez niego w Sklepie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.

1.7. Cena jest to cena towaru umieszczona przy zdjęciu lub w opisie produktu. Ceny w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i i są cenami Brutto. Wysokość ceny podana w sklepie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i nie podlega negocjacji. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen stałych towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Przepis ten nie narusza w żaden sposób praw już wcześniej nabytych.

1.8. Cennik nie stanowi oferty a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.8. 1 Sprzedawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującemu prawu,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

1.8. 2 Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

1.8. 3 Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.

 

 

II. PRODUKTY

 

2.1.   Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu  www.decor-house.com.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, metoda produkcji, waga, wysokość, długość, zastosowane materiały, opakowania itp. - pochodzą od bezpośredniego  producenta produktów - firmy Pracownia Rękodzieła Barańscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym które są wyłącznie wynikiem ustawień poczynionych przez Klienta (przykład: odcienie na zdjęciach od odcieni rzeczywistych  mogą się różnić w zależności od indywidualnych bądź błędnych ustawień monitora).

2.2.  Towar to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie. Obecność towaru na stronie internetowej Sklepu jest wyłącznie poglądowa, nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia gdyż większość towarów jest wykonywana dopiero po złożeniu zamówienia, nierzadko po indywidualnym dokonaniu zmian w specyfikacji przez Klienta, jednak termin realizacji zwykle nie przekracza 24h.

2.3. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż hurtową produktów – w celu podjęcia współpracy długoterminowej lub zakupów hurtowych należy skontaktować się telefonicznie +48 508358668 lub mailowo .

 

 

III. REJESTRACJA  I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. Do korzystania z usług Sklepu, Klient powinien mieć do dyspozycji :

komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową zgodną z Firefox 3.0, MS Internet Explorer, Chrome lub Opera 10 ,

dostęp do Internetu,                                                                     

aktywne konto poczty elektronicznej ,                 

numer telefonu  kontaktowego.

3.1.1 Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

3.2. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piatku w godzinach 8-16. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu, tym samym braku możliwości realizacji dostaw.

3.3.   Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się w Sklepie i stronach powiązanych produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Realizuj zamówienie" i po akceptacji regulaminu.

3.4. Zamówienie można składać podając swoje dane kontaktowe jednorazowo dla każdego zamówienia lub poprzez założenie konta w Sklepie – dzięki niemu Klient może monitorować status realizacji zamówienia.

3.5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu  pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail lub brak telefonu ) po ówczesnym ich sprawdzeniu i próbie kontaktu z Klientem, nie będą rozpatrywane.

3.6. Po złożeniu zamówienia Klient dostanie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz wytycznymi odnośnie płatności. W uzasadnionych przypadkach dodatkowa weryfikacja danych może się odbyć w drodze kontaktu telefonicznego.

3.7. Zmiana zamówienia jest możliwa za zgodą Sprzedającego o ile zamówienie nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki dla Klienta – prośbę o zmianę lub anulację zamówienia należy niezwłocznie wysłać na adres magda@decor-house.com.pl – zwrotnie Sprzedający wyśle informację o możliwości zmiany produktów lub anulacji zamówienia.

3.7. 1 W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.

3.8. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i ten podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.11. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klienta a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu fiskalnego, bądź na życzenie Kupującego: faktury. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

IV. PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne formy płatności w sklepie to :

płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy po złożeniu zamówienia:

 

- płatności błyskawiczne – Przelewy24.

- Przesyłki mogą być opłacane za pomocą PayPal bezpośrednio na adres mailowy: pracowniarb@op.pl

- gotówka lub płatność kartą w ustalonych indywidualnie przypadkach odbioru własnego lub dostawy przez pracownika Sprzedającego.

- Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4.2. Dla Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny – dla firm niezbędne jest podanie w procesie rejestracji ważnego numeru NIP. Wystawiamy faktury BEZ vat.

 

V. DOSTAWA

 

5.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów na terenie krajów całego Świata.

5.2. W przypadku wysyłki poza teren Polski, sposób i koszty dostawy ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia, zależne są od wagi i gabarytu produktu.

5.3. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od stanów magazynowych, wynosi od 24-48h. Wysyłka towaru realizowana jest tylko w dni robocze.

5.4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:

- Kurier Inpost, Paczkomaty Inpost – dla całości asortymentu  - zamówienia bez podanego nr telefonu będą automatycznie wysyłane zwykłą pocztą;

- Poczty Polskiej – dla całości asortymentu.

5.5. Dostawa produktów odbywa się po cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia – zgodne z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej.

5.6. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem pracowników Sprzedawcy – dostawa taka ustalana jest indywidualnie i dokonywana jest jedynie na terenie Warszawy, Krakowa i okolic.

5.7. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

5.8. Koszt dostarczenia produktu obciąża Kupującego. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta, a w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, od stawek stosowanych przez firmę kurierską. Koszt dostawy określany jest każdorazowo przy składaniu zamówienia i uzależniony jest od jego wagi oraz gabarytu.

 

5.9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

Czas realizacji zamówień to najczęściej do 1 dzień roboczy od wpłynięcia płatności na konto – w wyjątkowych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu do 48h.
Czas dostawy uzależniony jest od formy dostawy i najczęściej wynosi:
Przesyłka kurierska – najczęściej następny dzień roboczy od dnia przesyłki (w uzasadnionych przypadkach do kliku dni),
Poczta Polska przesyłka priorytetowa – najczęściej do 2-3 dni roboczych -licząc od dnia następnego po nadaniu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy towaru realizowany przez firmę kurierską i Pocztę Polską.

5.10. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument  ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

 

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 

6.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

6.2. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w przeciągu  14 dni. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)" 

 

6.3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klienta równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku: uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta a są one przedmiotem reklamacji np. otarć, zadrapań, złamań zapięć, zerwania żyłki, splątania nitek w biżuterii lnianej, działań sprzecznych z należytym Klienta itp. W przypadku reklamacji, Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

 

6.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Przed złożeniem oświadczenia prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

I.  TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r O OCHRONIE PRAW KONSUMENTA klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od nabycia rzeczy - liczy się od dnia następnego od skutecznego odbioru przesyłki.

"Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

II. PROCEDURA ZWROTU  ze strony Klienta

1. Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy jest sugerowaną formą rozpoczęcia procedury zwrotu, przesłanie go mailowo:  lub pocztą tradycyjną oraz powiadomienie mailowe bądź telefoniczne Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.(wzór ma na celu jedynie ułatwić procedurę, sklep respektuje też inne formy informowania o zwrocie prawem przewidziane)

"Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy."

2. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wysyłki zwracanej rzeczy. Aby jak najwcześniej mogli Państwo otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

3. Jeśli Kupujący dokonał czynności opisanej w punktach 1 i 2 prosimy o wysłanie towaru wraz z podpisanym oryginałem odstąpienia od umowy do siedziby Sprzedającego. Paragon nie jest wymagany. Adres do wysyłki zwrotów:

Pracownia Rękodzieła Barańscy sp. z o.o.

ul. Środkowa 39

05-830 Rusiec

 

 

VII. PROCEDURA PRZYJĘCIA ZWROTU W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO

1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 maja 2014r. Sprzedający musi przyjąć odstąpienie od umowy i zwrócić Kupującemu kwotę za produkt i za wysyłkę w jedną stronę. Sprzedający zastrzega sobie prawo zgodnie z ustawą do zwrotu najtańszego kosztu dostawy z możliwych opcji przy danym produkcie.

"Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów."

2. Klient dostaje produkty, które są wykonane po złożeniu przez niego zamówienia, są to produkty nowe  z nowych półfabrykatów, nikt ich nie mierzył ani wcześniej nie używał. Zapakowane są w pudełka i nieruchomo przytwierdzone do nich.

3. Skutki odstąpienia od umowy:

"Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy."

"Art. 34 pkt.  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9"

3.1 Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność  i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 

Wyjaśnienie punktów 3 i 3.1

Len i bawełna ,z których wytwarzamy naszą biżuterię przechodzą zapachem skóry, założone nawet tylko na chwilę łapią intensywny zapach potu, perfum, papierosów. Skóra każdego człowieka wytwarza indywidualny zapach, który utrzymuje się na biżuterii. Na naszyjnikach osadza się naskórek i bakterie. Niestety egzemplarz taki trafia po odstąpieniu od umowy od razu do śmietnika. Ze względu na specyficzny charakter materiału nie da razy usunąć bakterii i zapachów, które wsiąkają w głąb struktury sznurka. Po wypraniu z nitek schodzi w jakimś stopniu nabłyszczacz i wosk, posrebrzane końcówki po kontakcie z wodą i płynem do prania zaczynają powoli tracić srebrzenie, jednym słowem biżuteria taka wygląda jak kupa siana. W przypadku drewnianych korali sprawa wygląda podobnie. Kulki drewniane lakierowane są tylko o zewnętrznej stronie, nie ma możliwości żeby polakierować wnętrze dziurki przez którą przechodzi sznurek.  Gdy taki koral nasiąknie podczas prania automatycznie traci kolor - bejca wsiąka wraz z wodą w głąb korala. Używane niestety też idą do śmietnika, bo wyblakniętych przecież nikomu nie sprzedamy. Czy ktoś z Was chciałby założyć na siebie rzecz, która śmierdzi inną osobą i mieć na sobie jej naskórek, kawałki włosów itp.? Nie, bo to w ogóle nie higieniczne wręcz obrzydliwe i dlatego po każdym waszym zamówieniu robimy produkty specjalnie dla was nowiutkie i świeżutkie więc uszanujcie proszę naszą pracę.

3.4. Procedura zwrotu kosztu towaru w przypadkach o których mowa w punktach 3 i 3.1

3.4.1. Sprzedający stwierdza stopień zużycia towaru.

3.4.2. Sprzedający wysyła Kupującemu pismo dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.3. Kupujący w odpowiedzi wysyła Sprzedającemu pisemne wyjaśnienie dotyczące zmniejszenia wartości zwróconego towaru.

3.4.4. Sprzedający po otrzymaniu pisma od Kupującego listem poleconym wysyła Klientowi informację czy i w jakim zakresie doszło do zużycia rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. WYJĄTKI, KÓRE POWODUJĄ UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

"Art. 38 pkt. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8.1. Towar prezentowany na zdjęciach jest jedynie informacją poglądową tego jak produkt może wyglądać określa typ a nie konkretny model dostępny na stanie w sklepie, – wynika to z faktu, że produkty to rękodzieło artystyczne i każda sztuka może odbiegać nieznacznie od prezentowanego w Sklepie modelu odcieniem koloru, układem elementów, kształtem itp. Każdy produkt jest tworzony dopiero w chwili zamówienia przez klienta.

8.2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn losowych niezależnych od sklepu, Sklep dokona pełnego zwrotu pieniędzy Klientowi jeśli ten je wcześniej wpłacił. O każdym takim fakcie Klient będzie informowany i będzie z nim ustalany sposób dalszego postępowania.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

  1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a)      zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

b)      zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c)      zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

  1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
  2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży.
  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.
  4. Konsumenci dokonujący zakupów w sklepach internetowych będą mogli skorzystać również z unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów która jest dostępna pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Przy rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

10.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10.3. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia z Bazy Klientów.

10.4. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

10.5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiana kursu walut, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzanej zmiane informuje na stronie sklepu co najmniej na 14 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

10.7. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

10.8. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

10.9. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa polskiego.

11.1 Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

11.2 Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.decor-house.com.pl

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego. Korzystając z usług Sklepu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

2.      Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO jest Sprzedawca tj. Piotr Barański Decor House, Zaborze 37, 32-090 Słomniki, NIP PL682-169-58-74, REGON 122503519, www.decor-house.com.pl. Sprzedawca Sklepu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w RODO.

3.      Zbiory danych osobowych Klientów Sklepu internetowego zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Sklep internetowy.

4.      Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

5.      Sprzedawca stosuje środki techniczne opisane Rozporządzeniu RODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki  sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

6.      Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

§2 Zasady prywatności

 

1.      Sklep internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Sklepu.

2.      Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.

3.      Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4.      W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5.      Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6.      Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

ñ  Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

ñ  Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz  przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

7.      Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 

1.      Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :

a)      w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b)      w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c)      wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

2.      Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres zamieszkania,

c)      adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d)     numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e)      adres poczty elektronicznej (e-mail),

f)       numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g)      datę urodzenia,

h)      PESEL,

i)        informacje o używanej przeglądarce internetowej,

j)        inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3.      Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

 

 

 

 

 

 

§4 Polityka „Cookies”

 

1.      Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowywysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesjinp. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2.      Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do  zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

3.      Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

  1. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć             świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

5.      Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z       której aktualnie korzysta Klient.

6.      Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

◦     Internet Explorer

◦     Mozilla Firefox

◦     Google Chrome

◦     Opera w wersji

◦     Apple Safari

§5 Prawa i obowiązki

 

1.      Sprzedawca ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.

3.      Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Sklepu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.  

4.      Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami  przepisami prawa i zasadami Ńa stronie sklepu conajmniej wnik będzie informowany i  wniesione prawidłowo Sąd wyznaczy terminwspółżycia społecznego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl